BB Team Scania

Špedícia

Málokto vie, že špedícia nie je synonymom prepravy. Neznamená len dopravu tovaru do cieľa, ale organizáciu a vedenie dopravy od naloženia tovaru až po jeho zloženie. Špedícia je komplexná činnosť, ktorá si vyžaduje skúsený manažment a technologické vybavenie na vysokej úrovni.

Vnútroštátna nákladná doprava

Vnútroštátna doprava znamená pre našu firmu zodpovednosť za tovar od naloženia až po jeho vyloženie. To všetko pri dodržaní presných termínov a doručení tovaru na správne miesto – na akúkoľvek adresu v rámci Slovenska- bezpečne a v bezvýhradnej kvalite.

BB Team Scania
Medzinárodná nákladná doprava

Medzinárodná nákladná doprava

Naše služby v rámci medzinárodnej nákladnej dopravy sú riešením pre každého klienta, ktorý potrebuje dopraviť tovar do niektorej z krajín Európy. Zabezpečujeme medzinárodné štandardy a povolenia pre riadnu administratívu, bez ohľadu nato, či ide o zásielky malej alebo veľkej nákladnej dopravy.

Zberné služby

Cieľom zbernej služby je optimálne využitie dopravných prostriedkov a efektivita nákladov. V rámci toho ide o dobre naplánovanú prepravu, ktorá sa oplatí tak prepravnej spoločnosti ako aj klientovi. Zberné služby sú súhrnnými službami poskytujúcimi zber, naloženie, uskladnenie, prípadne skladovanie tovaru až po jeho dopravu do cieľa.

Zberné Služby
BB Team Scania

Preprava nebezpečného ADR tovaru

V snahe vyhovieť potrebám našich klientov, ponúkame prepravu nebezpečného (ADR) tovaru. Naše vozidlá sú vybavené potrebnými ochrannými prostriedkami a šoféri s náležitými certifikátmi zo zákonom predpísaných školení.